Jel-Adó Komplex Fonomimikai ABC

A komplex fonomimika módszerének megalkotója Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit, címzetes egyetemi tanár. A módszer az olvasás technikai részének fejlesztését, a biztos hang / betű asszociációt, az összeolvasást és a folyamatos olvasás kialakulását segíti. Minden betűhöz kapcsolható olyan mozgássor vagy mozdulat, amely az ABC betűinek felidézését látványosan segíti. A komplex fonomimikai ABC jelei a betű formájával, kiejtésével kapcsolatos jellegzetességeket ragadják meg. A szoros asszociáció elérése érdekében olyan mozdulatok vagy mozgássorok kerültek alkalmazásra, amelyekhez egyszerre társítható auditív, vizuális és motoros asszociáció is. Az egyjegyű mássalhangzók egy kézzel, a kétjegyű mássalhangzók két kézzel kerülnek megmutatásra. A mozdulatok kivitelezése során a gyerekek – az olvasás haladási irányának megfelelően – mindig a bal kezüket kell, hogy használják. Forrás: Fazekasné Dr. Fenyvesi Margit, Olvasástanítás fonomimikával, Szegedi Egyetemi Kiadó, JGYF Kiadó, Szeged, 2019.
Sok-sok örömteli pillanatot kívánok a módszer elsajátításához! – Kriszti
További kézjelek találhatóak az OKTATÁS menüben lévő JEL-SZÓ-KINCS és KULTURÁLIS KINCS modulokban.
Aktuális információkért érdemes lehet a főmenüben lévő narancssárga gombbal a hírlevélre is feliratkozni